צסקי קרומולוב,דרום צ'כיה עם ילדים ואגם ליפנו בצכיה